Düýe reňki Paisli Erkekleriň toý lybasy

Gysga düşündiriş:

Material: 100% poliester

Ölçegi: omöriteleşdirilen

Moq: 100 bölek / reňk

We have more colors and designs, please send us email at paulyu@pjtiecollection.com, we will send you more designs for vest.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Müşderilerimiziň ähli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin doly borçnamany kabul ediň;müşderilerimiziň ösüşini öňe sürmek bilen dowam edýän üstünlikleri gazanmak;Müşderileriň iň soňky hemişelik hyzmatdaş hyzmatdaşyna öwrüliň we OEM öndürijisi Hytaý Zeýtun Harby Goşunynyň polisiýasynyň açyk erkekleri ýel geçirmeýän gyş teker palto, alyjylaryň gyzyklanmalaryny hasam artdyryň, haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da ýöriteleşdirilen satyn almany barlamak isleseňiz, hökman etmeli hakykatdanam biziň bilen aragatnaşyk saklamaga arkaýyn boluň.Upcomingakyn günlerde ýer ýüzünde täze müşderiler bilen gülläp ösýän gurama birleşiklerini döretmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
OEM öndürijisi Hytaý taktiki dişli, erkekler geýýär, kompaniýamyz “amatly bahalar, öndürijilikli wagt we satuwdan soňky hyzmat” biziň pikirimizçe.Özara ösüş we peýdalar üçin has köp müşderi bilen hyzmatdaşlyga umyt baglaýarys.Mümkin bolan alyjylaryň biziň bilen habarlaşmagyny makullaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler