Boxakard kiçi nagyşly nokat asma guty bilen

Gysga düşündiriş:

Haryt: nagyş asma

Material: poliester

We have over 1000 different pattern availbie, for more designs, please send me the email at paulyu@pjtiecollection.com

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Biziň komissiýamyz, CE şahadatnamasy Hytaý partiýasy öndürijilik geýim esbaplary üçin iň oňat we agressiw göçme sanly önümler bilen müşderilerimize hyzmat etmek, ýokary hilli, öz wagtynda hyzmatlar we agressiw satuw bahasy, hemmesi bizi satyn alýar Halkara güýçli bäsleşige garamazdan xxx meýdançasynda ýokary meşhurlyk.
CE şahadatnamasy Hytaýyň asma görnüşi we çagalar üçin asma bahasy, Ilki bilen dogruçyl bolmak, şonuň üçin müşderilerimize diňe ýokary hilli önümler berýäris.Işewür hyzmatdaş bolup biljekdigimize çyn ýürekden umyt edýäris.Biri-birimiz bilen uzak wagtlap işewür gatnaşyk gurup biljekdigimize ynanýarys.Has giňişleýin maglumat we önümlerimiziň we çözgütlerimiziň sanawy üçin erkin habarlaşyp bilersiňiz!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler