Erkekleriň gaty poliester toý lybasy

Gysga düşündiriş:

Material: 100% poliester

Ölçegi: omöriteleşdirilen

Moq: 100 bölek / reňk

We have more colors and designs, please send us email at paulyu@pjtiecollection.com, we will send you more designs for vest.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Alyjylar üçin has köp peýdany döretmek biziň iş pelsepämizdir;Dükançylaryň köpelmegi, 2019-njy ýylyň täze stili Hytaý 2021-nji ýyl üçin täze gyş palto aýal-gyzlar üçin eşikli moda stili ýasama sütükli palto, ýokary hilli önümler, ösen düşünje bilen müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak ýa-da artdyrmak üçin elimizden gelenini ederis, we üstünlikli we öz wagtynda kompaniýa.Allhli müşderileri garşylaýarys.
2019 Täze stil Hytaý çagalar ly Skia eşikleri we açyk gaplanan penjek bahasy, Bazar isleglerimizi kanagatlandyrmak üçin indi önümlerimiziň we çözgütlerimiziň we hyzmatlarymyzyň hiline has köp üns berdik.Indi müşderileriň ýörite dizaýn üçin aýratyn talaplaryny kanagatlandyryp bileris.Biz kärhanamyzyň ruhuny yzygiderli ösdürýäris “kärhananyň durmuşy ýaşaýar, karz hyzmatdaşlygy kepillendirýär we şygary ýatda saklaýarys: müşderiler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler