“Deňiz Paisli” moda geýim palto

Gysga düşündiriş:

Material: 100% poliester

Ölçegi: omöriteleşdirilen

Moq: 100 bölek / reňk

We have more colors and designs, please send us email at paulyu@pjtiecollection.com, we will send you more designs for vest.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ösüşimiz, ösen enjamlara, ajaýyp zehinlere we gowy hilli Hytaý üçin taýýarlanan gyşky ýel geçirmeýän penjekler üçin erkekler üçin palto tötänleýin penjek, üznüksiz güýçlendirilen tehnologiýa güýçlerine baglydyr!Daşary ýurtlarda kompaniýanyň özara gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin täze geljegi tüýs ýürekden garşylaýarys we uzak wagtlap döredilen müşderiler bilen gatnaşyklary berkitmäge garaşýarys.
Gowy hilli Hytaý palto we iň oňat bahasy, kompaniýamyz “bitewilige esaslanan, döredilen hyzmatdaşlyga, adamlara gönükdirilen, ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygy” ýörelgesi boýunça işleýär.Dünýäniň dürli künjeginden gelen telekeçi bilen dostlukly gatnaşykda bolup bileris diýip umyt edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler