“Paisley Design” mikro süýümli poliester çakyr reňkli ýelek

Gysga düşündiriş:

Material: 100% poliester

Ölçegi: omöriteleşdirilen

Moq: 100 bölek / reňk

We have more colors and designs, please send us email at paulyu@pjtiecollection.com, we will send you more designs for vest.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şeýle hem önüm gözlemek we uçuşlary birleşdirmek hyzmatlaryny hödürleýäris.Biziň öz zawodymyz we gözleg bölümimiz bar.Asyl Zawodda Hytaýa gezelenç geýimleri lybas ly Skia lybaslary üçin önümlerimiziň görnüşi bilen baglanyşykly önümleriň her görnüşini diýen ýaly üpjün edip bileris, Mundan başga-da, alyjylary çözgütlerimizi kabul etmek we amaly saýlamagyň usuly barada amaly usullar barada alyjylara dogry gol çekeris. materiallar.
Asyl zawod Hytaý älemgoşary ly Skia lybaslary we açyk gaplanan penjek bahasy, Harytlar bäsdeşlik bahasy, üýtgeşik döredijilik bilen pudagyň ugurlaryny öňe sürüp, gowy abraýa eýe.Kompaniýa, win-win ideýasynyň ýörelgesinde durýar, global satuw toruny we satuwdan soňky hyzmat toruny döretdi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler