Kiçijik gülli zygyr matadan sanly mata

Gysga düşündiriş:

Material: ýüpek, pagta, zygyr matalar, poliester

Mata ini: 55 ″ -59 ″

MOQ: 50meter/color, with our designs or custom design the website only showing small part of our designs, we have over thousands designs avilibe, please contact us at paulyu@pjtiecollection.com for more designs.

Üns beriň, taýýar mata ýasamzok, diňe matany ýasaýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň ýokary hilli önümler we has ýokary derejeli hyzmatlar bilen sarp edijilerimizi goldaýarys.Bu pudakda hünärmen öndüriji bolmak bilen, gönüden-göni Hytaý Müşderi Sanly Çap ediş L / V 10 * 10 Zawody öndürmek we dolandyrmak boýunça baý iş tejribesi topladyk, uzak möhletli romantik gatnaşyk gurmak üçin hoş geldiňiz biz.Hytaýda hemişelik iň gowy baha.
Zawod gönüden-göni Hytaý zygyr matasy we bahar mata bahasy, mundan beýläkki ösüşimiz üçin berk binýady üpjün edýän ISO9001-e ýetdik.“Qualityokary hilli, gyssagly eltip bermek, bäsdeşlik bahasy” -ny dowam etdirip, indi daşary ýurtlardan we içerden gelen müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýduk we täze we köne müşderileriň ýokary bahalaryny alýarys.Islegleriňizi kanagatlandyrmak biziň üçin uly mertebedir.Siziň ünsüňize tüýs ýürekden garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler